A foxterrier

Mint a legtöbb terrier, a foxterrier is Angliából indult hódító útjára. A mai napig nincs hiteles adatunk, hogy milyen régre nyúlik vissza eredete. Angliában már a középkorban végeztek terrier típusú kutyákkal kotorék munkát, de nem valószínû, hogy ezek lettek volna a mai foxterrierek õsei. Csak az 1880-as évek elején kezdett kialakulni egy foxterrier típusú kutya, melynél a fekete szín dominált kevés sárga jeggyel és csak késõbb vált a fehér jegyesség kedveltté. Ez idõben a "foxi" kizárólag vadászati célt szolgált, csak a vadászok ismerték és értékelték. Azért tértek át a sötét színrõl a fehér alapszínû foxterrier tenyésztésére, hogy a vadászaton a kutya erõsen elüssön a dúvad színétõl. Az 1840-es években már a tényleges foxterrierekkel találkozunk, ezekrõl joggal feltételezhetjük, hogy a mai foxterrierek õsei. Csaknem biztonsággal állítható, hogy a fajta kialakulásában részt vett az óangol durvaszõrû terrier. A staffordshire bullterriert valószínûleg szintén igénybe vették, s idõvel ez a típus vezetett a két szõrminõség kialakulásához. Szépségkiállításokon legelõször 1862-ben Birmingham-ben jelent meg a fajta simaszõrû változata. A drótszõrû csak 10 évvel késõbb, szintén Birmingham-ben mutatkozott be. 1876-ban megalakult az angol Foxterrier Klub, melynek egyik fõ feladata a fajtastandard megállapítása volt. Azok a régi terrier tenyésztõk jól tudták, hogy milyen kutya felel meg a munkára. Egyenes végtagok, tömött, zárt mancsok, lejtõs mar, feszes hát. Sok szempontból a vadászló mintájára dolgozták ki a fajtát. A legjobbat azonban az általános jellemvonások felvázolásában nyújtották. A foxterrier legyen éber, élénk, gyors mozgású, értelmes tekintetû, álljon lázas izgalomban, állandó készenlétben minden eseményre.
Karakterérõl ékesen tanúskodjon tekintete, valamint fül és faroktartása. A Klub másik fontos feladata volt elérni azt, hogy a szõrváltozatok már gyakorlattá vált keresztezését megszüntessék. Ezért Angliában 1876-tól kezdõdõen külön kategóriába jegyezték be a két szõrváltozatot.

(Forrás: Korózs András A kutya újságban megjelent cikke)

Általános leírása:
A drótszõrõ és a simaszõrõ foxterrier csupán szõrzetében tér el, a két fajta amúgy mindenben megegyezik Kedves megjelenésû, kis termetû, arányos felépítésû kutya. Feje hosszú, balta formájú. Fogai nagyok, ollószerûen záródnak. Szeme sötétbarna. Füle kicsi, V alakú, elõrebicsakló. Háta rövid, egyenes, ágyéka izmos, könnyedén ívelõ, mellkasa mély, a könyökig ér, hasa felhúzott. Végtagjai oszlopszerûek, párhuzamosak, egyenesek, erõteljesek, mancsa kerekded, tömör, kicsi, ujjai zártak. Farka magasan tûzött, kétharmadára csonkolják, felfelé áll. Szõrzete durva, kemény, tüskés; trimmelik. Színe fehér alapon fekete vagy barna foltos, olykor tiszta fehér. Eredete: Angol fajta; származása tulajdonképpen ismeretlen. Eredeti neve: Fox Terrier, wirehaired. Tulajdonságai: Rendkívül bátor, de intelligens és szeretetre méltó kutya. Alkalmazása: Eredetileg rókára, borzra vadásztak vele. Manapság is híres kotorékozó, kiváló kajtató kutya, szenvedélyes patkány- és egérvadász, de elsõsorban társként, kedvencként tartják.

FOXTERRIER TULAJDONJOGI SZABÁLYZAT

1. Ha tetszik, akkor az enyém.
2. Ha a számban van, akkor az enyém.
3. Ha korábban már volt nálam, akkor az enyém.
4. Ha el tudom venni Tõled, akkor az enyém.
5. Ha az enyém, akkor soha nem lehet a Tied.
6. Ha csak úgy néz ki, hogy az enyém, akkor is az enyém.
7. Ha elsõként láttam meg, akkor az enyém.
8. Ha valami mással játszol és azt leteszed, akkor az enyém.
9. Ha valamit összerágok, annak minden darabkája az enyém.
10. Ha valami a Tied volt eddig, felejtsd el.
11. Ha eltörik, akkor a Tied.

copyright © Mecsek Valley kennel - Minden jog fenntartva.